Taman Daya Single Storey Terrace
TAMAN DAYA SINGLE STOREY TYPE K
TAMAN DAYA SINGLE STOREY TYPE L

Single Storey Terrace Type K 24 x 70
             (3 Bedrooms)

 
 
Single Storey Terrace Type L 24 x 70
               (4 Bedrooms)